Total Tayangan Halaman

Rabu, 25 November 2015

Peringatan DAHSYAT untuk para PEMBICARA Dari: Kang Zain Abdullah Kepada: Anggota S3 - Pembicara Bercahaya

http://donany563.blogspot.com/

“Barang siapa dimintai fatwa sedang ia tidak mengerti maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa.” (HR. Ahmad)
“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali ( dimulutnya ) dari api neraka.” (HR. Abu Dawud)
Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakan-nya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk peranginya. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan/rapat/training) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepada-mu. Barang siapa seperti itu maka bagi-nya neraka . . . , neraka . . . neraka. (HR.Attirmidzi & Ibnu Majah)
“Hai orang–orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat.“( Ash Shaaff, 61 : 2 – 3 )
“Mengapa kamu menyuruh manusia mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri (terhadap kewajiban), padahal kamu membaca Alkitab .Tiadakah kamu berfikir? ( Al Baqrah, 2 : 44 )
“Dan diantara manusia ada yang sangat menakjubkan-mu perkataannya tentang kehidupan dunia dan dipersaksikannya kepada Allah apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras.” ( Al Baqarah, 2 : 204 )
"Akan datang sesudahku penguasa–penguasa yang memerintahmu, diatas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai.” ( HR. Athabrani ,

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas ) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila’nati Allah dan dila’nati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela’nati.” ( Al Baqarah, 2 : 159 ),
“Apabila muncul bid’ah-bid’ah ditengah-tengah umatku wajib atas seorang Alim menyebarkan ilmu-nya (yang benar) Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak akan diterima sodaqoh-nya dan kebaikan amal-amalnya. (HR. Ar-rabii )
wallahu alam
di kutip dari catatan seorang sahabat
Terimakasih Mas Iman

Menulislah...
Berbicaralah...
Untuk mengubah diri sendiri....

Ubahlah diri sendiri...
dengan kemampuanNya..

Undanglah kemampuanNya...
dengan membersihkan diri...
meng-nol-kan diri...

Bersihkan diri ini..
Nol-kan diri ini..
dengan bertaubat...

Bertaubatlah..
dengan istighfar yang tulus mencintaiNya...

Dzikrul Bathin :

Ya Allah Ghofuurur Rohiim...
Ya Allah Rohmaanurr Rohiim..
Saya Terima
Saya Akui
Saya Menyesal
Saya Maafkan
Maafkan saya
Ampuni saya
Bersihkan saya
Sayangi Saya
Saya mencintaiMu
Saya percaya padaMu
Saya percayakan padaMu
Terima kasih ya Allah...

Dengan membersihkan diri kita dalam pertaubatan yang tulus, maka sejatinya kita pun tengah membantu "membersihkan" alam semesta. Islam pun menjadi rahmat bagi semesta alam....
Salam Bebersih...
Wallahu alam
KZ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BERGABUNG BERSAMA BLOGGER DAN E-P MARKETING PALING TOP

@tokoarb - WEBSTA